Fairtale The BCBF waggles
The Stories, the People and the Magic of BCBF

Is There Something in the Air? (Hebrew)

The children's rhyme by Roberto Piumini translated into Hebrew

  |   TOPICS: Translators
post image
Subscribe to our newsletter

Get the latest updates in your inbox and sign up for more info!

Share this article

The children’s rhyme about the coronavirus Is There Something in the Air? (Che cos’è che in aria vola?), written by Roberto Piumini, one of Italy’s most beloved children’s authors, has been translated into Hebrew by Naomi Dinur.

Naomi Dinur is from Haifa, Israel, but has been living in South Africa since 1987. She studied at the Academy of Arts and Design in Jerusalem, Israel, and won several design competitions. She works as a Sworn Translator in English>Hebrew, Hebrew>English. She is a longstanding member of SATI (South African Translators’ Institute) and runs her own translation agency, where she has translated for official and private clients for over 20 years in a variety of fields. 

author post image
האם יש משהו באוויר?
למה נסגרו בתי הספר והגנים?
אומרים יש סכנה בעיר,
יחד נברר את העניינים.
שם הנגיף "קורונה" משמעותו "כתר"
האם יש גם מלך ואדיר?
מסתבר שהוא שוכן בסתר
אז מהו הדבר הזה בעיר?
מזיק כזה לא ניתן לראות.
הוא כה קטן שהתקווה היחידה
שבו נוכל לצפות ולחזות
זה עם מיקרוסקופ מעבדה.
הוא מרחף סביב ומפיץ רעל
וגורם לבעיות בכל פינה,
ערמומי ונמצא בכל שעל
ומתפשט מהר בכל מדינה.
הוא זעיר וגם קליל
ובכך יוצר סכנה אמתית
כי הוא מתעקש בעליל
לחדור לגוף ולהקים תשתית.
אבל זה מאבק שאני ואתה
וכל השאר, יכולים לנצח
כי יש דברים שנעשה בצוותא
כך נמנע מעריץ זה להתארח.
ראשית, אם עיטוש פתאום בא
נעצור אותו במרפק במהירות
וכך נבלום את ההתפשטות הרע
כך שהנזק לא יתחיל לקרות.
אם אתה יוצא אז בחזרך מיד
גש בלי לחכות, במהירות כמו טיל,
לשטוף את ההתקפה מהיד-
לא רק היום, אלא כל יום ברגיל.
השתמש בהרבה מים וסבון,
ושטוף היטב וייבש את הידיים.
ככה תנצח ותוריד אותו לטמיון
והוא יישטף ויעלם אחת ושתיים!
כשאימא ואבא הביתה נכנסים
וודא ששניהם עושים זאת גם,
ואז קרא "כל הכבוד!" יקירים
ויש לעשות זאת בכיף, גם סתם.
צריך להרחיק את האצבעות מהפנים.
לא לגעת בפה, באף או בעיניים
להרחיק כל עקבות הנגיפים,
דלת הכניסה שלו היא הנגיעה בינתיים.
אם אתה פוגש אנשים כשאתה מסתובב,
שמור על מרחב מהמקום בו הם עומדים.
אתה יכול לחייך ולנופף ולעשות לב
אין צורך ללחוץ את היד לידידים.
חיבוקים ונשיקות? לא ניתן בעיר,
אבל זה רק לעת עתה,
כאשר הנבל והקטן והזעיר
עדיין מסתובב כאן בשכונה.
אנשים לובשים מסכות ברחוב
אבל הם לא מתחפשים לפורים
הם אפילו לא משחקים לרוב
והם אינם שודדים או בורים.
המסכה הידידותית היא נגד שיעולים
ובגלל שהיא מכסה את הפנים
זה מפריע לטיסת הנגיפים
ומונע מהם להתפזר לאחרים
אבל בעוד הנגיף הנבל מטייל לאיטו
וחופשי להתקיף באורח שלילי
אתה יודע מה תוכניתי להרחיקו?
אני נשאר בתוך הבית שלי!
ידידי, זו תכנית מבריקה,
מכיוון שאם לא יכולים ללכת לבית הספר.
עד שתסתיים סכנת הנגיף המעיקה
"להישאר בבית!" זה ממש בסדר.
והחברים והמשפחה, שלך ושלי כמובן?
כולם בבית, בריאים ושלמים ומלאי אהבה
ויכולים לשמור על קשר באופן מקוון,
ככה הם תמיד יהיו לך בסביבה.
ואם תרצה להראות שאתה מתגעגע,
יש להם דרך לדעת את זה.
אין צורך לחבק או לנשק אפשר ליידע-
עולם מלא של מילים לבטא.
מילים הן מתנות, מילים הן זרעים,
הן המון מתנות לחלק - שיש לנו
מילים טובות שאנחנו יודעים,
כדי לטפח את האהבה שבנו.
אם אתה ואני וכולם
נתן לזהירות וטיפול להועיל,
בקרוב יחד ננצח בעולם
במאבקנו נגד הנגיף המגעיל.
בסוף כשכולנו נעבור את זה יחד,
כולם יבינו וזה יהיה כלי
כך נלמד ליצור כל אחד,
עולם חכם יותר לך ולי.
Roberto Piumini
Picture: Giovanna Scalfati

BCBFFIT
AITI
CEATL
STRADE

 

Share this article
Naomi Dinur reads "Is there Something in the Air?" in Hebrew

Related Post